dz

Ważny powód zmiany nazwiska powinien być indywidualnie oceniony w każdej sprawie. Większe poczucie przynależności do rodziny, w której się dziecko wychowuje jest istotnym powodem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Maria R. wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwiska jej syna Pawła A. urodzonego w 1996 r. w Łodzi, na nazwisko R (rodowe matki). W uzasadnieniu wniosku […]

rpr

Zgodnie z przyjętą podczas ostatniego posiedzenia poprawką Senatu do nowelizacji Ordynacji podatkowej, tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym w sprawach podatkowych można będzie ustanowić nie tylko doradcę podatkowego, ale także adwokata lub radcę prawnego. Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 11 sierpnia 2015 r.

dow osob

Od 1 marca nowy dowód osobisty można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Z nowego wzoru dokumentu zniknęło kilka informacji, m.in. o adresie zameldowania, wzroście i kolorze oczu; nie ma także podpisu posiadacza.
Po 1 marca nie ma konieczności wymiany dotychczasowych dowodów; zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Każdy, kto złoży wniosek o wydanie dowodu, otrzyma go – tak jak dotąd – bezpłatnie. Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat.
Nowością i znacznym ułatwieniem będzie możliwość

indeks55

Opublikowano ustawę dotyczącą ozusowania zleceń Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia zostaną oskładkowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać mają także członkowie rad nadzorczych. Takie zmiany wynikają z ogłoszonej 18 grudnia br. ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o […]

Kontakt

LEXUS Kancelaria Prawna
Ul. Mościckiego 31/33 (budynek Banku Pekao)
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel / fax: 44 724 20 71
Tel: 606 338 163