indeks55

Opublikowano ustawę dotyczącą ozusowania zleceń Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia zostaną oskładkowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać mają także członkowie rad nadzorczych. Takie zmiany wynikają z ogłoszonej 18 grudnia br. ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o […]

minimalne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych Na podstawie art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) zarządza się, co następuje: § 1. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 8% w stosunku rocznym. § 2. Traci moc […]

images

Prezes  Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminy: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat. W decyzji zostały ustalone zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 31 hotspotów: maksymalna przepływność łączy dla wysyłania, jak i odbierania danych nie może być wyższa […]

fotografia-12053935_448795880

Czy droga konieczna wyznaczana dla nieruchomości nie posiadającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 k.c.) może przebiegać przez teren zabudowany (co wymagać będzie usunięcia tych zabudowań) w sytuacji gdy: a) budynek gospodarczy został wybudowany przed wszczęciem postępowania sądowego bez stosownych zezwoleń, ale budowa ta została następnie zalegalizowana (i wydano pozwolenie na użytkowanie budynku) – […]

Kontakt

LEXUS Kancelaria Prawna
Ul. Mościckiego 31/33 (budynek Banku Pekao)
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel / fax: 44 724 20 71
Tel: 606 338 163