reklama Piotrków

Milo nam zawiadomić, iż LEXUS Kancelaria Prawna od lipca 2015 r. jest również w Piotrkowie Trybunalskim Nowa Filia Kancelarii mieści się przy ul. Słowackiego 16 Wszystkich serdecznie zapraszamy. Adres filii   LEXUS Kancelaria Prawna ul. Słowackiego 16 97-300 Piotrków Tryb. r.pr. Sławomir Obara

ziemia

Nowe przepisy wejdą w życie 30 kwietnia, ponieważ 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. W założeniu ustawa ma zapobiec spekulacjom w obrocie ziemią. Rząd przekonuje, że rozwiązania w niej zastosowane są wzorowane na tych obowiązujących w wielu krajach zachodniej Europy, jednak opozycja wskazuje na sprzeczność nowego prawa z konstytucją, prawem unijnym i zapisami Traktatu Europejskiego. Zobacz […]

sejm

Na „dużą” ustawę medialną składają się trzy projekty ustaw autorstwa PiS: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej. Zgodnie z projektowanymi zmianami od 1 lipca TVP, PR i PAP mają instytucje mediów narodowych. Wyboru władz mediów publicznych miałaby dokonywać 6-osobowa Rada Mediów Narodowych wybierana […]

imagesklucz

7 stycznia weszła w życie zmiana Kodeksu karnego z 10 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1549) dotycząca zwiększonej ochrony lokatorów. Uzasadnieniem zmiany były sytuacje, w których właściciele mieszkań, usiłując wymusić ich opuszczenie przez lokatorów, stosowali pozaprawne, choć dotąd niepenalizowane działania, takie jak wyłączanie prądu, ogrzewania lub wody, a w skrajnych wypadkach dopuszczali się nawet […]

Kontakt

LEXUS Kancelaria Prawna
Ul. Mościckiego 31/33 (budynek Banku Pekao)
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel / fax: 44 724 20 71
Tel: 606 338 163