images

Prezes  Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminy: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat. W decyzji zostały ustalone zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 31 hotspotów: maksymalna przepływność łączy dla wysyłania, jak i odbierania danych nie może być wyższa […]

fotografia-12053935_448795880

Czy droga konieczna wyznaczana dla nieruchomości nie posiadającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 k.c.) może przebiegać przez teren zabudowany (co wymagać będzie usunięcia tych zabudowań) w sytuacji gdy: a) budynek gospodarczy został wybudowany przed wszczęciem postępowania sądowego bez stosownych zezwoleń, ale budowa ta została następnie zalegalizowana (i wydano pozwolenie na użytkowanie budynku) – […]

indeks

Sejm uchwalił ustawę przewidującą ozusowanie zleceń Zgodnie z nowymi przepisami od umów zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki od tych umów będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej, która w 2014 r. wynosi 1680 zł. Nowelizacja przewiduje również, że obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Dotychczas od […]

dzieci

Sejm uchwalił nowelizację dot. ulg na dzieci Przewiduje ona, że podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Ponadto zwiększa o 20% kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Wzrasta ona z 1.668,12 zł do 2.000,04 zł […]

Kontakt

LEXUS Kancelaria Prawna
Ul. Mościckiego 31/33 (budynek Banku Pekao)
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel / fax: 44 724 20 71
Tel: 606 338 163