sn 1

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2014 r. III CZP 87/2013 Teza Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Tekst jednolity: Dz. U. 1974 r. Nr […]

mf

Ministerstwo Finansów opracuje projekt zmian, które mają zwiększyć ochronę konsumentów korzystających z usług firm pożyczkowych udzielających tzw. chwilówek – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśniono, że celem zmian jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, nieobjętych obowiązkiem

premier

Ma nią być odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych. Spadkobierca, zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, będzie odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku i to bez konieczności składania oświadczenia w tej sprawie. Obecnie, w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiemy się o śmierci spadkodawcy (stajemy […]

Prezydent

Przedsiębiorcy łatwiej i szybciej będą mogli zakładać firmy, bo już w dniu wpisu do KRS dostaną NIP, Regon i będą mogli faktycznie zacząć działalność – taki ma być skutek zmian dotyczących tzw. jednego okienka. Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość […]

Kontakt

LEXUS Kancelaria Prawna
Ul. Mościckiego 31/33 (budynek Banku Pekao)
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel / fax: 44 724 20 71
Tel: 606 338 163