INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Jednocześnie informujemy, że w żaden sposób nie nadużywamy komunikacji marketingowej z Państwem. Informacje przekazywane przez nas są dość sporadyczne i najczęściej dotyczą zleconej nam sprawy, bowiem większość informacji jest przekazywana za pomocą innych form komunikacji jak:  portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, w tym aplikacje do wykonywania połączeń głosowych lub video za pomocą Internetu, etc.,